film
festival
výstava

Bienále Animácie Bratislava

V októbri sa Bratislava premení na rozprávkové mesto – 14. ročník medzinárodného festivalu animovaných filmov pre deti otvorí bránu rozprávkam z celého sveta pre malých i najmenších divákov.

Táto akcia sa konala v minulosti

Festival Bienále animácie Bratislava (BAB) je na mape medzinárodných festivalov výnimočný svojím jedinečným zameraním výhradne na animovanú tvorbu pre deti.

Medzinárodná súťaž animovaných filmov pre deti je výnimočná, pretože je zrkadlom nekomerčnej audiovizuálnej kultúry, ako aj animovaných filmov z celého sveta podobne, ako ju prináša BIB už polstoročie v celosvetovej knižnej ilustrácii pre deti.

O víťazoch v súťaži rozhoduje medzinárodná porota, ktorá udeľuje významné ocenenia. Súčasťou festivalu sú prehliadky animovaných filmov z celého sveta, odborné semináre, diskusie, prezentácie významných osobností, súťaže i tvorivé dielne animovaného filmu. Významnou súčasťou festivalu je množstvo výstav...

… ale predovšetkým rozprávky, rozprávky a ešte raz rozprávky!

Súčasťou festivalu BAB sú retrospektívne prehliadky filmov, profilové prehliadky tvorcov a prezentácia významných osobností animovaného filmu, tematické filmové pásma a medzinárodné odborné semináre venované otázkam vzťahu ilustrácie a animovanej tvorby.

Festival BAB udeľuje cenu Prix Klingsor za celoživotné dielo vynikajúcim osobnostiam európskeho a svetového animovaného filmu.  Čestnú medailu Albína Brunovského udeľuje festival za mimoriadny umelecký, výtvarný a odborný prínos v oblasti animovaného filmu. 

V medzinárodnej súťaži uvidia diváci najnovšie animované filmy pre deti z celého sveta.

Medzinárodná porota udeľuje okrem Hlavnej ceny – Ceny Viktora Kubala za najlepší film v súťaži aj ďalšie ocenenia – Cenu Unicef a Cenu Višegrádu-Cenu Sv.Vojtecha. V súťažnej ankete udeľujú deti Cenu detského diváka.

Nesúťažné premietania v kine Mladosť a kine Klap na  Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave predstavia nielen najlepšie diela z európskych filmových štúdií, retrospektívne prehliadky tvorby osobností slovenskej animácie, legendy svetového animovaného filmu, ale aj  osobné stretnutia s tvorcami uvádzaných filmov. V programe možno vidieť aj animované filmy vytvorené deťmi v rámci tvorivých dielní Animácia – škola hrou - Poďte sa hrať s filmom, ktoré vedú renomovaní zahraniční lektori.

Festival BAB 2018 vyhlasuje už 4. ročník  Súťaže v tvorbe Flipbookov pre deti na celom Slovensku, ktorá má za cieľ vzbudiť u detí záujem o animáciu a podporiť ich tvorivú aktivitu.

Súčasťou festivalu bude aj  prehliadka víťazných filmov Emile Awards a filmový maratón projekcií najlepších filmov Best of Annecy.

Okrem ďalších špeciálnych pásiem, stretnutí s tvorcami a výstav v Bibiane a v zahraničných kultúrnych inštitútoch sa uskutoční v spolupráci s Prešovskou Univerzitou v Prešove už II. Medzinárodné Fórum BAB ako videokonferencia na tému vzťahu Animácie a ilustrácie.

Premietania súťažných filmov BAB pre deti sa budú konať v dňoch  9. – 12. októbra 2018 v Dome kultúry Zrkadlový háj, v Dome kultúry Dúbravka a v kine LumièrePremietania nesúťažných filmov pre deti budú v kine Mladosť a v kine Lumière.

Pre širšiu a odbornú verejnosť je pripravený program pre dospelých v kine Klap na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU, v kine Mladosť a v kine Lumière.

Premietania filmov medzinárodnej súťaže BAB, výberové programy BAB, ako aj tvorivé dielne animácie pre deti pod vedením zahraničných lektorov sa uskutočnia počas festivalu BAB 9. - 12. 10. 2018 aj mimo Bratislavy.

Vstup na všetky premietania je voľný.

------------

Program výstavy v Bibiane: 

A - ako animátor

Interaktívna výstava je netradičným pohľadom na slovenskú animovanú tvorbu - kľúčovými tvorcami v nej nie sú režiséri, ale animátori. Vyzýva deti k tvorivej hre tak, že sa sami stanú animátormi vo výstave ako veľkej tvorivej dielni, kde sa zoznámia s rozmanitými animačnými technológiami.
Terním: 9.10.2018 . 27.1.2019

Svet japonských rozprávok
Veľká výstava je dôverným pohľadom do kultúry vzdialenej krajiny. Prináša malým i veľkým  poznanie, že svet spájajú rozprávky prostredníctvom hrdinov príbehov, čarovných ilustrácií v knihách a ich oživenia v animovaných filmoch. Hravým spôsobom odhalí spoločné témy aj hodnoty v rozmanitosti kultúr.
Termín: 9.10.2018 - 27.1.2019

Flipbooky - XIV. BAB 2018
Predstavujeme najlepších účastníkov i víťazov 4. ročníka celoslovenskej súťaže BAB, ktorá deti inšpiruje k objaveniu jednoduchého a základného princípu animácie – vzniku pohybu.
Termín: 9.10.2018 - 23.10.2018

Ako sa robí animovaný film
Ukážky z procesu tvorby vzniku animovaných filmov, ktoré vytvorili deti z Ateliéru BAB v Bibiane.
Termín: 9.10.2018 - 23.10.2018

--------------

Sprievodné podujatia BAB 2018:

Maďarský inštitút v Bratislave, Štefánikova 1 
Filmové básničky a pesničky, Animácia pre najmenších

Termín: 5. – 24. 10. 2018, vernisáž: 10. 10. 2018 o 14.00 hod.

Galéria Francúzskeho inštitútu na Slovensku, Sedlárska 7
Siluety, Od ilustrovanej knihy k animovanému filmu

Termín: 1. – 16. 10. 2018, vernisáž: 8. 10. 2018 o 17.00 hod.

Poľský inštitút v Bratislave, Nám. SNP 28
100 rokov radosti

Termín: 8. – 28. 10. 2018, vernisáž: 11. 10. 2018 o 15.00 hod.

Slovenské národné divadlo – Nová budova / 3. posch. foyer Opery a baletu, Pribinova 17
Helena Slavíková - Rabarová, pestré možnosti animácie

Termín: 1. – 19. 10. 2018, vernisáž: 10. 10. 2018 o 16.00 hod.

Univerzitná knižnica, foyer, Michalská 1
Kalab, Krajanské centrum a Galéria, Zámocká 5

Mladá slovenská animácia
25 rokov Ateliéru animovanej tvorby na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave
Termín: 4. – 24. 10. 2018, vernisáž: Krajanské centrum Kalab 11. 10. 2018 o 17.00 hod.

Filmová a televízna fakulta VŠMU, Svoradova 2, foyer
Michel Dudok De Wit - Výtvarné návrhy k filmu Červená korytnačka

Unikátna výstava výtvarných návrhov k filmu, ktorý festival BAB uvedie v kine Klap na FTF VŠMU 11. 10. 2018 o 19.00 hod. nielen s osobnou účasťou režiséra (držiteľa Oscara za film Otec a dcéra a Zlatého jablka BIB 2003), ale aj s uvedením jeho filmovej kolekcie ocenených krátkych filmov filmovým historikom animovaného filmu Giannalbertom Bendazzim (Taliansko), prednáškou M. Dudoka de Wita a diskusiou s divákmi 12. 10. 2018 o 10.30 hod.
Termín: 8. – 31. 10. 2018, vernisáž: 12. 10. 2018 o 10.00 hod.

Kino Mladosť
Bab 2018

Prehliadka animovaných filmov pre deti. 
Termín: 9. 10. 11. októbra, každý deň o 9:00.

---------

Odborné fóra: 

Kino Mladosť, Hviezdoslavovo nám.
Poďte sa hrať s filmom - Animácia - Škola hrou

Medzinárodné diskusné stretnutie zahraničných lektorov tvorivých dielní animácie pre deti na BAB 2018, prezentácia metodiky práce s deťmi a premietanie kolekcie filmov.
Pre pedagógov, ale aj širokú a odbornú verejnosť.
Termín: 10. 10. 2018 o 17.00 hod.

Filmová a televízna fakulta VŠMU, Svoradova 2,
II. fórum BAB od ilustrácie k animovanému filmu

Medzinárodná videokonferencia v spolupráci s Prešovskou Univerzitou v Prešove
Tematika prepojenia výtvarnej zložky a animácie na interaktívnej medzinárodnej platforme, s účasťou zahraničných aj domácich filmových tvorcov a teoretikov.
Pre študentov, pedagógov, odbornú a širokú verejnosť.
Termín: 11. 10. 2018 o 14.00 hod.

------------

Sprievodné programy:

Poďte sa hrať s filmom! - animácia - škola hrou
Tvorivé dielne s rôznymi technikami animácie (kresba, papier, plastelína, maľba, objekty, pixilácia) pod vedením zahraničných i domácich tvorcov: N. Talah, E. Maréchal (Francúzsko), O. Poliektova (Rusko), R. Paganelli, L.Cecchi (Taliansko), M. Rajčević, P. Tomić (Srbsko), H. Příhoda, L. Fránová (Česká republika), T. Danay (Slovensko). Dielne prebiehajú za asistencie študentov zo Súkromnej strednej školy animovanej tvorby v Bratislave.
(Pre deti od 8 rokov)
Termín: od 8.10.2018 do 12.10.2018

Súťažné premietania v kine Lumiére: 
9.10.2018 o 9:00 - I. súťažné pásmo
9.10.2018 o 11:00 - II. súťažné pásmo
10.10.2018 o 9:00 - III. súťažné pásmo
10.10.2018 o 11:00 - IV. súťažné pásmo
11.10.2018 o 9:00 - V. súťažné pásmo
11.10.2018 o 11:00 - VI. súťažné pásmo
12.10.2018 o 9:00 - VII. súťažné písmo 
12.10.2018 o 11:00 - VIII. súťažné pásmo

Nesúťažné premietania: 
Kino Mladosť

9.10.2018 o 9:00
10.10.2018 o 9:00
11.10.2018 o 9:00
Prečítajte si viac o podujatí

Kino Lumiére
9.10.2018 o 20:00 - Émile Awards
9.10.2018 o 18:00 - Inšpirácie I.
10.10.2018 o 16:00 - 100 rokov radosti II.
10.10.2018 o 18:00 - Inšpirácie II.
10.10.2018 o 20:00 - Inšpirácie III.
11.10.2018 o 9:00 - Inšpirácie VI.
12.10.2018 o 9:30 - BAB 2018: Osobnosti slovenského animovaného filmu – Helena Slavíková-Rabarová
12.10.2018 o 10:45 - BAB 2018: Pozdrav z Japonska - Sayoko a Renzokinoshita
12.10.2018 o 17:00 - BAB 2018: Najlepšie z Annecy 2018

Od utorkového rána prebiehajú v kinách aj nesúťažné premietania. 
Rezervácie na bezplatné premietania môžte urobiť prostredníctvom formulára, alebo telefonicky u Jany Michalovej na čísle 0905435137, či prostredníctvom mailu samuel.gabura@bibiana.sk

-------------

Na všetky podujatia je vstup voľný

Odporúčame

divadlo

Slnečný festival v Senci

6.9.2019 - 7.9.2019 / Senec
CITYLIFE odporúčame!
blog

Kam s deťmi v zlom počasí

Či je leto a či zima, zlé počasie nás dokáže vždy potrápiť. Hlavne našu fantáziu. Najmä ak trvá dlhšie a vymyslieť zaujímavý a...Viac
09.10.2016
odporúčame!
múzeum

Schloss Hof

Cisársky zámok Schloss Hof poskytuje perfektné prostredie vďaka jedinečnému prepojeniu imperiálneho zámku, umelecky sformovaného...Viac
výstava

Podivuhodné dejiny umenia s profesorom Škrečkom

Inštalácia vychádza zo vzrastajúcej snahy galérií, múzeí a vzdelávacích inštitúcií „odkomplikovať“ vzťah k umeniu prostredníctvom...Viac
16.5.2019 - 31.12.2019 / Slovenská národná galéria Bratislava
CITYLIFE odporúčame!