Umenia a kultúra

múzeum

Detské múzeum Zoom

Detské Zoom múzeum zaberá plochu 1600 štvorcových metrov a na tomto rozsiahlom priestranstve nájdete rôzne výstavy alebo sa...Viac
kultúrny dom

Dom kultúry Kramáre

V budove sa nachádza pobočka Knižnice BNM a Klub dôchodcov. Dom kultúry poskytuje mladým rodinám s deťmi veľké možnosti...Viac
kultúrny dom

Dom kultúry Vetvár

V súčasnosti sa priestory domu kultúry prenajímajú a poskytujú obyvateľom, školám, miestnym spoločenským a kultúrnym organizáciám...Viac
divadlo

elledanse - dom T&D

Umelecké zoskupenie elledanse, ktorého zakladateľkou je choreografka Šárka Ondrišová, združuje divadlo a tanečnú školu. Školské...Viac
galéria

Galéria Horský park

Galériu Horský park je verejný priestor programovo zameraný na vystavovanie veľkorozmerných exteriérových sôch. Na ploche 3.300...Viac
galéria

Galéria Multium

Galéria Multium v Bratislave ponúka ilúziu s nekonečného priestoru vytvoreného zrkadlami. Výstava je inšpirovaná dielami Mateja...Viac
kultúrny dom

Kamel Klub - Karloveské centrum kultúry

Karloveské centrum organizuje pravidelné aktivity pre verejnosť. Dramaturgia zahŕňa koncerty, filmové premietania, divadlo,...Viac
knižnica

Knižnica Bratislava – Nové Mesto pobočka Pionierska

Centrálna knižnica na Pionierskej 12 spadá pod Knižnicu Bratislava - Nové mesto. Tieto pracoviská poskytujú súbežné služby pre...Viac
múzeum

Kunsthistorische Museum Vienna - Umeleckohistorické múzeum

Za vybudovanie tohto múzea vďačíme cisárovi Františkovi Jozefovi I. Rovno oproti budove tohto múzea sa nachádza Viedenské...Viac
kultúrny dom

Kupodivu

Kupodivu bol multigeneračný a multižánrový priestor pre hravé a tvorivé trávenie voľného času na Žilinskej.Viac
knižnica

Letná čitáreň Medická záhrada

V Letnej čitárni Medická záhrada Staromestskej knižnice nájdete širokú ponuku novín a časopisov a bohatý kultúrny program pre...Viac
ihriská a parky

Magio pláž - zrušené

Na Magio pláži nájdete novú food a drink zónu , vylepšenú architektúru a coworkingovú zónu. Pozrite si aktuálny program. 13...Viac
múzeum

Múzeum mesta Bratislavy MMB

Múzeum dokumentuje históriu Bratislavy prostredníctvom zbierok ako sú archeologické nálezy, pamiatky atď. Zameranie múzea...Viac
múzeum

Múzeum obchodu

V Múzeu obchodu návštevník uvidí zbierkové skupiny z fondu múzea, ako sú váhy, zásobníky na tovar, formy historickej reklamy,...Viac
múzeum

Múzeum školstva a pedagogiky

Múzeum sa presťahovalo na nové miesto pôsobiska na Charkovskú ulicu v Bratislave. Momentálne sa pracuje na príprave technického...Viac
múzeum

Múzeum voskových figurín vo Viedni

Múzeá voskových figurín Madame Tussauds nájdete po celom svete. To najbližšie sa nachádza v neďalekej Viedni.Viac
múzeum

Múzeum zbraní - Michalská veža MMB

Múzeum oboznamuje návštevníkov s históriou opevnenia mesta. Vystavené sú rôzne druhy zbraní, vojenská i turnajová výzbroj...Viac