animovaný

film

Šarkan

Film Šarkan je plný čarovných obrazov s bohatou štruktúrou, ktoré rozprávajú príbeh o rozpomínaní na tých, ktorí už nie sú medzi...Viac
20.10.2020 - 26.10.2020 / online