burza / blšák

Primárne karty

iná akcia

Predvianočný bazárik

30.11.2019 - 14.12.2019 / Centrum rodiny Dúbravka
burza / blšák

Burzoblšák

7.12.2019 - 11.1.2020 / areál Základnej školy Pavla Marcelyho, Drieňová 16