Otec na materskej?

Už niekoľko rokov, presnejšie 6, môžu ísť u nás na materskú nielen mamy ale aj otcovia. Absolvovať túto "misiu" môžu podľa svojich potrieb a predstáv až do 3. roku života dieťaťa. Kto všetko má nárok ísť na materskú a za akých podmienok, vysvetľuje vo svojej novej knihe "Odvody" exminister pre rodinu Jozef Mihál.    
 

blog

Neplatí, že na materskú môže ísť iba jeden z rodičov, môžu ísť obaja - nie ale súčasne.

To znamená, že napríklad: najprv je po celú dobu trvania materskej (28 týždňov) s dieťaťom matka a potom rovnako dlho môže na materskej byť aj otec (otec ale môže nastúpiť najskôr po 6 týždňoch od narodenia dieťaťa). 

Ako vysvetľuje Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, matka alebo otec, ktorý ostal(a) na starostlivosť o dieťa sám(a), má nárok na materské v trvaní 31 týždňov. 

Dôležité je aby nielen matka ale aj otec - ako "iný poistenec" bol nemocensky poistený a to v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti v dĺžke najmenej 270 dní (pozor aby ste nemali voči Sociálnej poisťovni žiadnu podlžnosť). 

V praxi to potom môže vyzerať aj tak, že matka je s dieťaťom na materskej od narodenia 28 týždňov, potom môže (ale nemusí) nastúpiť otec. Ten si "svojich 28 týždňov"môže začať čerpať aj napr. v 2 roku dieťaťa. Dôležité je aby spomínaných 28 týždňov uplynulo kým dieťa dovŕši 3. rok.   

Kedy vzniká otcovi nárok na poberanie materskej sa uvádza  v §49 ods. 2 vyššie uvedeného zákona.

Zákon pamätá na situáciu, keď napr. matka zomrie, alebo jej zdravotný stav bráni v povinnostiach a podobne. Myslí ale aj na situáciu, kedy rodičia chcú participovať na materskej rovným dielom.

Majte ale vtedy na pamäti, že: 

A) rodičia nesmú poberať materské súčasne 

B) matka nemôže poberať rodičovský príspevok na iné dieťa (v roku 2017 je to 203,20€/mesiac, od 1.5.2017 213,20€/mesiac). 

C) otec môže nastúpiť na materskú najskôr 6 týždňov po pôrode.  

D) Sociálnej poisťovne treba predložiť formálnu písomnú dohodu s matkou. 

 

Exminister Jozef Mihál v publikácii "Odvody" upozorňuje na možný finančný dopad na rodinu, ktorý treba pred nástupom druhého rodiča na materskú zvážiť.    

"Ďalší problém je, že za matku v tom čase štát nebude platiť poistné na dôchodkové poistenie ani poistenie na zdravotné poistenie. Pokiaľ sa matka nevráti do zamestnania bude si musieť v tom čase platiť zdravotné poistenie sama. Istou možnosťou je, aby sa matka v tom čase prihlásila do evidencie nezamestnaných na úrade práce (ak nie je zamestnaná a nie je ani SZČO) - v takom prípade bude za ňu štát platiť zdravotné poistenie naďalej). 

Rozdiel v poberaní materskej a možnosti mať ďalší príjem je aj medzi SZČO a zamestnancami.  

Ako uvádza Jozef Mihál v publikácii Odvody: 

Otec zamestnanec:

"...nesmie mať v zamestnaní príjem za aktívnu prácu. Inými slovami, nesmie v zamestnaní pracovať v čase, kedy poberá materské. To však nevylučuje, že:
 

- bude mať v tomto zamestnaní dodatočne vyplatený príjem za prácu, ktorú vykonal ešte pred nástupom na materské – napríklad ročné odmeny,
 -  bude mať v tomto zamestnaní príjem nie za vykonanú prácu ale poskytnutý z iného dôvodu – napríklad zdaniteľný príjem zo sociálneho fondu,
 - bude mať príjem plynúci z iného právneho vzťahu – napríklad z dohody, ktorú uzavrie v čase kedy poberá materské (je jedno, či u toho istého alebo iného zamestnávateľa)."

Otec SZČO

"... môže v čase poberania materského príspevku byť naďalej aktívny a mať príjem z tejto činnosti. Výhodou je, že otec SZČO na materskej neodvádza žiadne poistné do Sociálnej poisťovne."

Informujte sa aj na výšku platieb, ktoré ste povinný uhradiť do Zdravotnej poisťovne, lebo v závislosti od výšky príjmov v danom roku sa môže stať, že budete môcť do zdravotnej poisťovne odviesť menej.

Viac o tejto problematike sa môžete dozvedieť TU

Odporúčame

knižnica

Miestna knižnica Petržalka

Miestna knižnica Petržalka je jednou z najväčších a najaktívnejších verejných knižníc Bratislavy. Má osem pobočiek, v ktorých sa...Viac
vyhliadka

Drevená rozhľadňa na Kolibe

Pozrite sa z výšky 15-tich metrov na Bratislavu. Nová rozhľadňa na Kamzíku vám ponúkne jedinečný výhľad.Viac
múzeum

Múzeum dopravy

Múzeum sa nachádza v priestoroch koľajiska prvej bratislavskej stanice parostrojnej železnice 19.storočia. Cestnú dopravu...Viac
film

Kina a Juk: Príbeh líštičiek

Rodinný dobrodružný film so skutočnými zvieratami podľa pravdivého arktického príbehu o láske a priateľstve páru polárnych líšok.Viac
Kino Nostalgia / Kino Lúky / Artkino Za zrkadlom / Kino Kultúrka Stupava / Kino Záhoran / Kino Pezinok / S...
odporúčame!