Otec na materskej?

Už niekoľko rokov, presnejšie 6, môžu ísť u nás na materskú nielen mamy ale aj otcovia. Absolvovať túto "misiu" môžu podľa svojich potrieb a predstáv až do 3. roku života dieťaťa. Kto všetko má nárok ísť na materskú a za akých podmienok, vysvetľuje vo svojej novej knihe "Odvody" exminister pre rodinu Jozef Mihál.    
 

blog

Neplatí, že na materskú môže ísť iba jeden z rodičov, môžu ísť obaja - nie ale súčasne.

To znamená, že napríklad: najprv je po celú dobu trvania materskej (28 týždňov) s dieťaťom matka a potom rovnako dlho môže na materskej byť aj otec (otec ale môže nastúpiť najskôr po 6 týždňoch od narodenia dieťaťa). 

Ako vysvetľuje Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, matka alebo otec, ktorý ostal(a) na starostlivosť o dieťa sám(a), má nárok na materské v trvaní 31 týždňov. 

Dôležité je aby nielen matka ale aj otec - ako "iný poistenec" bol nemocensky poistený a to v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti v dĺžke najmenej 270 dní (pozor aby ste nemali voči Sociálnej poisťovni žiadnu podlžnosť). 

V praxi to potom môže vyzerať aj tak, že matka je s dieťaťom na materskej od narodenia 28 týždňov, potom môže (ale nemusí) nastúpiť otec. Ten si "svojich 28 týždňov"môže začať čerpať aj napr. v 2 roku dieťaťa. Dôležité je aby spomínaných 28 týždňov uplynulo kým dieťa dovŕši 3. rok.   

Kedy vzniká otcovi nárok na poberanie materskej sa uvádza  v §49 ods. 2 vyššie uvedeného zákona.

Zákon pamätá na situáciu, keď napr. matka zomrie, alebo jej zdravotný stav bráni v povinnostiach a podobne. Myslí ale aj na situáciu, kedy rodičia chcú participovať na materskej rovným dielom.

Majte ale vtedy na pamäti, že: 

A) rodičia nesmú poberať materské súčasne 

B) matka nemôže poberať rodičovský príspevok na iné dieťa (v roku 2017 je to 203,20€/mesiac, od 1.5.2017 213,20€/mesiac). 

C) otec môže nastúpiť na materskú najskôr 6 týždňov po pôrode.  

D) Sociálnej poisťovne treba predložiť formálnu písomnú dohodu s matkou. 

 

Exminister Jozef Mihál v publikácii "Odvody" upozorňuje na možný finančný dopad na rodinu, ktorý treba pred nástupom druhého rodiča na materskú zvážiť.    

"Ďalší problém je, že za matku v tom čase štát nebude platiť poistné na dôchodkové poistenie ani poistenie na zdravotné poistenie. Pokiaľ sa matka nevráti do zamestnania bude si musieť v tom čase platiť zdravotné poistenie sama. Istou možnosťou je, aby sa matka v tom čase prihlásila do evidencie nezamestnaných na úrade práce (ak nie je zamestnaná a nie je ani SZČO) - v takom prípade bude za ňu štát platiť zdravotné poistenie naďalej). 

Rozdiel v poberaní materskej a možnosti mať ďalší príjem je aj medzi SZČO a zamestnancami.  

Ako uvádza Jozef Mihál v publikácii Odvody: 

Otec zamestnanec:

"...nesmie mať v zamestnaní príjem za aktívnu prácu. Inými slovami, nesmie v zamestnaní pracovať v čase, kedy poberá materské. To však nevylučuje, že:
 

- bude mať v tomto zamestnaní dodatočne vyplatený príjem za prácu, ktorú vykonal ešte pred nástupom na materské – napríklad ročné odmeny,
 -  bude mať v tomto zamestnaní príjem nie za vykonanú prácu ale poskytnutý z iného dôvodu – napríklad zdaniteľný príjem zo sociálneho fondu,
 - bude mať príjem plynúci z iného právneho vzťahu – napríklad z dohody, ktorú uzavrie v čase kedy poberá materské (je jedno, či u toho istého alebo iného zamestnávateľa)."

Otec SZČO

"... môže v čase poberania materského príspevku byť naďalej aktívny a mať príjem z tejto činnosti. Výhodou je, že otec SZČO na materskej neodvádza žiadne poistné do Sociálnej poisťovne."

Informujte sa aj na výšku platieb, ktoré ste povinný uhradiť do Zdravotnej poisťovne, lebo v závislosti od výšky príjmov v danom roku sa môže stať, že budete môcť do zdravotnej poisťovne odviesť menej.

Viac o tejto problematike sa môžete dozvedieť TU

Odporúčame

iná akcia

Mikuláš na hrade Červený Kameň

Na hrad Červený Kameň po roku prichádza Mikuláš. Ani tento rok však nepríde sám. Na pomoc si zavolal aj svojich dvoch pomocníkov...Viac
So 7.12.2019 / Hrad Červený kameň SNM
odporúčame!
vyhliadka

Rozhľadna na Veľkej Homoli

Ak máte radi krásne výhľady spojené s príjemnou turistikou, odporúčame výlet k rozhľadni na Veľkej Homoli. Rozhľadňa Alexandra...Viac
festival

kid. Detský shop up

28.11.2019 - 29.11.2019 / Stará tržnica
odporúčame!
cukráreň

Elezi - Vajnory

Rodinná cukráreň, ručná výroba, tradičné receptúry, klasické prírodné suroviny, bez pridania chemických konzervačných látok...Viac