Deti a architektúra 2016

Deti a architektúra 2016 - projekt pod týmto názvom realizovalo vydavateľstvo Eurostav v spolupráci s OZ Euroarch prvýkrát už v roku 2013. Vtedy išlo o pilotný projekt, ktorý prebiehal na 3 základných školách v Bratislave.

blog
Keďže mal mimoriadny ohlas u detí, organizátori sa rozhodli pripraviť vzdelávanie o architektúre pre žiakov piatych ročníkov na základných školách po celom Slovensku.

Minulý rok sa do projektu zapojilo viac ako 50 škôl a viac ako 1500 žiakov. Tento rok to bol už dvojnásobok, teda piataci z takmer 100 základných škôl po celom Slovensku sa  formou kreatívneho a interaktívneho e-learningového kurzu vzdelávali nielen o slovenskej modernej architektúre ale aj o zelených budovách.

„Už v máji tohto roku sme oslovili asi 150 základných škôl z celého Slovenska s ponukou zapojenia sa do projektu Deti a architektúra“  hovorí Darina Lalíková, autorka projektu. Mnohé z týchto škôl sa do projektu zapojili už minulý rok a veľmi sa tešili, že sa s projektom pokračuje aj tento rok od septembra 2016.

Na tento rok autorka projektu pripravila aj úplne nový kreatívny e-learningový kurz na tému „Zelené budovy“. „Našou ambíciou bolo, aby sa už deti na základných školách oboznámili s tým, čo je dobrá a kvalitná slovenská architektúra a kto sú jej tvorcami a prečo sa v súčasnosti navrhujú zelené budovy, aké sú to zelené budovy a ako fungujú,“ hovorí Darina Lalíková.  

Projektom Deti a architektúra chcú organizátori projektu budovať už u detí vzťah k architektúre, k obytnému a životnému prostrediu, k udržateľnej a zelenej výstavbe, lebo sú presvedčení, že len ak budeme vzdelávať deti v tejto oblasti, len vtedy z nich môžu vyrásť kultúrni ľudia, ktorí budú poznať naše architektonické bohatstvo a budú ho chcieť aj chrániť a rozvíjať a zároveň budú chrániť aj našu prírodu a životné prostredie.

Organizátori sú tiež presvedčení o tom, že sa nevenuje dostatočná pozornosť vzdelávaniu detí v oblasti estetiky, kultúry vrátane architektúry a ochrany životného prostredia a chceli by skúsiť túto medzeru vyplniť.

Na vypracovaní kreatívneho a interaktívneho e-learningového kurzu spolupracovali s firmou Gingers.
Deťom, ale aj učiteľom, sa e-learningový kurz o architektúre a zelených budovách veľmi páčil. Po jeho absolvovaní mali nakresliť obrázok na tému Architektúra a učitelia spomedzi všetkých nakreslených obrázkov vybrali tie najkrajšie a poslali ich organizátorom.   

15.11. 2015 zasadala odborná porota zložená prevažne z architektov a vybrala tie najkrajšie, zo 487 zaslaných výtvarných prác detí, na ocenenie. Autorov 15 ocenených prác pozývajú organizátori do Bratislavy, kde sa bude 9. 12. 2016 o 15. hod. v Detskom múzeu SNM konať vernisáž 30 najkrajších výtvarných prác.

Organizátori hradia deťom, ktoré pricestujú zo všetkých kútov Slovenska, ubytovanie v jednom z bratislavských hotelov, keďže na druhý deň, teda 10. 12. 2016 od 9. hod. pripravili pre pozvaných žiakov tematickú prechádzku po Bratislave, ktorej cieľom bude osobná návšteva a prehliadka vybraných architektonických diel, o ktorých sa v projekte Deti a architektúra učili aj s komentárom autorky projektu D. Lalíkovej a významného slovenského architekta Ivana Kubíka. 

Niekoľko odoziev na projekt Deti a architektúra od učiteliek:

Mgr. Zuzana Žbodáková, ZŠ s MŠ Považská Teplá
„S triedou 16 piatakov som kurz absolvovala na hodine výtvarnej výchovy, deťom sa to páčilo (pár dní pred tým sme navštívili v rámci exkurzie Bradlo a Mohylu gen. M. R. Štefánika - potešili sa, že túto významnú architektonickú pamiatku videli na vlastné oči a hneď ju identifikovali vo vašom kurze), na ďalších hodinách sa chystáme maľovať vysnívané domy a zelené budovy“.

Mgr. Magdaléna Bobeková, ZŠ Milana Mravca, Raková 950
„Sme zo školy v Rakovej a s radosťou sme sa zapojili do projektu a absolvovali oba kurzy. Moji žiaci si na kresbu vybrali zelenú architektúru, ktorá im je bližšia, predsa len viacerí majú doma solárne panely a podobne. Našich piatakov projekt veľmi zaujal a sami si chceli pozrieť prezentácie ešte aj doma.“

Mgr. Mariana Antolíková, ZŠ Kozárovce
„Deti zaujala animácia a celková forma odovzdávania informácií v projekte Deti a architektúra.“

Katarína Šrámeková ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou 
„E-learningový kurz je veľmi kvalitne spracovaný. Vysoko hodnotím grafickú a estetickú stránku kurzu. Zelené domy sú spracované naozaj veľmi príťažlivo a zaujímavo. Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa na tomto kurze, dozvedieť sa niečo viac a urobiť deťom hodiny vyučovania atraktívne.“

Mgr. Daša Birmonová, ZŠ Spojová, Banská Bystrica
„Ďakujeme za veľmi zaujímavý a pekný projekt, ktorý obohatil naše hodiny výtvarnej výchovy a zároveň prepojil umenie s ochranou prírody. Žiakov prezentácia veľmi zaujala, nevedeli sa dočkať, kedy budú môcť prejsť k realizácii vlastných nápadov. Želáme Vám veľa energie a takýchto skvelých nápadov aj do budúcnosti!“

PaedDr. Mária Vicianová, ZŠ s MŠ Dostojevského 2616/25, Poprad
„V školskom roku 2016/17 sa už po druhý krát zúčastňujeme  projektu Deti a architektúra. Ďakujeme! Váš e-learningový kurz bol naozaj veľmi kreatívny a priniesol pre mňa aj pre mojich piatakov veľa podnetných informácií.“ 

3 najkrajšie výtvarné práce, ktoré vybrala odborná porota na ocenenie:

1.miesto: Alexa Kollárová, ZŠ Ul. M.R. Štefánika 910/51, Trebišov

2 miesto: Melánia Bujňáková, Príma, Gymnázium, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad

3 miesto: Marianna Kohútová, ZŠ Diviaky nad Nitricou č. 121, 97225

Odporúčame

výstava

Ako sa hrali naši...

Múzeum mesta Bratislavy sprístupňuje od 12. 12. 2020 výstavu historických hračiek pod názvom Ako sa hrali naši... Svet hry a...Viac
12.12.2020 - 9.1.2022 / Múzeum mesta Bratislavy MMB
CITYLIFE odporúčame!
vyhliadka

Rozhľadna na Veľkej Homoli

Ak máte radi krásne výhľady spojené s príjemnou turistikou, odporúčame výlet k rozhľadni na Veľkej Homoli. Rozhľadňa Alexandra...Viac
zvieratá a farmy

Biofarma Príroda

Salaš Biofarma Príroda je ideálne miesto na poldenný výlet. Nájdete tu všetky možné domáce zvieratá, hladkaciu ZOO, ihrisko pre...Viac
múzeum

Múzeum dopravy

Múzeum sa nachádza v priestoroch koľajiska prvej bratislavskej stanice parostrojnej železnice 19.storočia. Cestnú dopravu...Viac