Bibiana dom umenia pre deti

divadlo
kultúrny dom
galéria

Bibiana, Medzinárodný dom umenia pre deti, je kultúrna inštitúcia s medzinárodnou pôsobnosťou. Orientuje sa na umeleckú tvorbu pre deti a mládež. Sprístupňuje deťom umenie netradičnými spôsobom.

24.08.2017, Št - 11.02.2018, Ne
Izmy a izby výstava
20.10.2017, Pi - 01.04.2018, Ne
Hu Húúú alebo najstrašnejšie slovenské strašidlá výstava
11.01.2018, Št - 11.02.2018, Ne
Kino spod vankúša výstava
21.01.2018, Ne
16:00 Z 2D do 3D iná akcia
28.01.2018, Ne
16:00 Autoportrét iná akcia
04.02.2018, Ne
16:00 Z 2D do 3D iná akcia
11.02.2018, Ne
16:00 Čítame a kreslíme s Katarínou Nádaskou iná akcia
18.02.2018, Ne
16:00 Autoportrét iná akcia
25.02.2018, Ne
16:00 Ako sa z divých zvierat stali domáce divadlo

Individuálnym návštevníkom sú určené nedeľné programy, na ktoré sa netreba objednávať.

Programy počas pracovného týždňa sú určené kolektívom na základe objednávky. Objednať sa môžu na tel. č. 02 5443 5366 v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod.

..................

Výstavná a programová práca je zameraná najmä na interaktívne výstavy dopĺňané sprievodnými podujatiami – divadelnými predstaveniami, tvorivými dielňami, hudobnými programami.

Výstavy sú koncipované tak, aby mohli byť reinštalované v ďalších kultúrnych inštitúciách na Slovensku a týmto spôsobom si Bibiana plní úlohu metodického centra v práci s umením určeným detskému divákovi a návštevníkovi. Adresátom diania a partnerom v dialógu v Bibiane sú všetky deti bez ohľadu na vek, národnosť, vierovyznanie, sociálne a etnické postavenie, deti zdravé i handicapované. Pri tvorbe programových plánov sa prihliada na potreby všetkých detí. Prejavuje sa to i pri všetkých široko koncipovaných aktivitách.

Do Bibiany môžete vojsť s kočíkom ale musíte ho nechať pred výstavnými priestormi, dnu nemôžete. Výstavy v Bibiane sú teda určené pre deti, ktoré už chodia. 

Bibiana dom umenia pre deti
Panská 41
81539 Bratislava


+421 2/5443 1308
bibiana@bibiana.sk

http://www.bibiana.sk
Otváracie hodiny:

UT - NE 10:00 - 18:00

Vstupné:

Výstavy:
Dospelá osoba - 1,00 €
Dieťa - 0,50 €

Divadelné predstavenia:
Dospelá osoba - 1,20 €
Dieťa - 0,70 €

Tvorivé dielne:
Dospelá osoba - 0,70 €
Dieťa - 1,00 €